tomazgorec.si Potovanja in podjetni?tvo | Toma? Gorec

tomazgorec.si
Title: Potovanja in podjetni?tvo | Toma? Gorec
Keywords: toma?, potovanja, podjetni?tvo
Description: Potovanja in podjetni?tvo je blog, ki ga pi?e Toma? Gorec. ?e vas zanimajo potovanja in podjetni?tvo, boste na?li veliko zanimivih tem.
tomazgorec.si is ranked 3854867 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,832. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tomazgorec.si has 43% seo score.

tomazgorec.si Information

Website / Domain: tomazgorec.si
Website IP Address: 173.193.161.222
Domain DNS Server: ns1.optimizacija.org,ns2.optimizacija.org

tomazgorec.si Rank

Alexa Rank: 3854867
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tomazgorec.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,832
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $397
Yearly Revenue: $4,832
Daily Unique Visitors 1,218
Monthly Unique Visitors: 36,540
Yearly Unique Visitors: 444,570

tomazgorec.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 31 Jul 2016 08:20:00 GMT
Server Apache

tomazgorec.si Keywords accounting

Keyword Count Percentage
toma? 12 0.31%
potovanja 14 0.65%
podjetni?tvo 6 0.37%

tomazgorec.si Traffic Sources Chart

tomazgorec.si Similar Website

Domain Site Title

tomazgorec.si Alexa Rank History Chart

tomazgorec.si aleax

tomazgorec.si Html To Plain Text

Potovanja in podjetni?tvo | Toma? Gorec Potovanja in podjetni?tvo Nahajate se na blogu, ki ga pi?e Toma? Gorec. Na blogu so predstavljena zanimiva potovanja in ?lanki na temo podjetni?tvo. Domov Turisti?ni vodi? za otok Krk Petra ?karja Potovanja Otok Pa?man Gostilna O?tarija Jahorina Kaj mi je v L’vivu v?e?? Objavljeno 26. julija 2016 | Napisal/a Peter Marki? Zbudiva se malo pred osmo uro. V sobi je postalo kar naenkrat vro?e, saj le?i na vzhodni strani hotela. Za zajtrk nama v hotelski kavarni postre?ejo malo ?emljico z maslom in medom ter ?aj, kasneje prinesejo ?e dve jajci na oko, brez kruha. Tega naro?iva dodatno in mlada natakarica nama prinese ko?arico s ?tirimi kosi, bolj velikosti na?ega prepe?enca. Preostanek dopoldneva nameniva vsak svojemu delu. Toma? odgovarja na po?to, sam pa pi?em dnevnik in urejam v?eraj?nje fotografije. Po dvanajsti uri se odpraviva na ogled mesta. L’viv je ukrajinsko mesto z zahodnim pridihom, dobi? pa ob?utek, da se je koledar za kako desetletje premaknil nazaj. Celotne povr?ine so tlakovane. Vo?nja po podlagi iz kamnitih kock ustvarja svojevrsten hrup. Nedelji primerno je na ulicah veliko ?tevilo ljudi. Te?ko je lo?iti turiste od doma?inov. Ob?utek imam, da nas ni prav veliko, najbr? pa se motim, saj to kulturno sredi??e zahodne Ukrajine bele?i najve?ji porast ?tevila turistov v Evropi. Beri naprej → Objavljeno v Potovanja | Ozna?eno potovanje v ukrajino | Pusti Komentar Kako sem se zna?el v Ukrajini? Objavljeno 25. julija 2016 | Napisal/a Peter Marki? Rad imam gorsko naravo. Aktiven dopust. Tudi letos sem ?e izdelal na?rt, kako se bom po prepadnih policah spopadel z navpi?nimi stenami Brente v Dolomitih. ?ez teden ali dva pa presene?enje. V nabiralniku me razveseli po?ta Toma?a Gorca. Vabi me, da se mu pridru?im pri projektu 20.000 kilometrov z avtom po Evropi. Niti za trenutek se ne obotavljam, Brenta se prav gotovo letos ?e ne bo podrla. Budilka za?ne zvoniti malo ?ez ?etrto uro zjutraj. Ni mi povsem jasno, zakaj ?e moram vstati ob tej ne?love?ki uri, pa se vseeno ne obotavljam preve?. Zgodnje vstajanje mi je pri?lo v navado kmalu, ko sem za?el obiskovati srednjo ?olo v Ljubljani. Pa vendar se kar nekaj minut sestavljam. Zve?er nisem mogel zaspati, potovalna mrzlica. Dobro, da sem ?e v?eraj vse spakiral. Samo ?e zobe si umijem, vzamem krta?ko in ?e me pot vodi proti Trebnjem. S Toma?em sva dogovorjena malo pred ?esto uro. Ne zamujam, on pa ima tudi vse ?e v avtu, tako, da ne izgubljava ?asa in kmalu nadaljujeva pot proti Ukrajini. Po avtocesti premiki potekajo hitro. Kratek postanek na ?rpalki in ?e sva mimo Blatnega jezera. Mad?arske avtoceste so dobro urejene, treba pa je biti zelo pozoren na hitrost. Radarske kontrole se vrstijo ena za drugo. Malo pred mad?arsko ukrajinsko mejo ustaviva ob cesti, da malo prepakirava prtljago v prtlja?niku. S seboj imava prenosnike in fotoaparate, ne pri?akujeva pa kak?nih ve?jih sitnosti zaradi tega. Pa vendarle. Na mad?arski strani morava odpreti prtlja?nik, carinik naju hitro izpusti naprej. Pogled na stoje?o kolono pred ukrajinskim prehodom nama da vedeti, da tu ne bo ?lo tako hitro. Tudi postopek je druga?en. Pri prvi zapornici dobiva kontrolni listek z izpisano registrsko ?tevilko najinega avta. V naslednji uri se pomakneva za sto metrov do carinske kontrole. Tam izstopiva iz avtomobila in neseva potrdit potne liste s kontrolnim kuponom do okenca. Zapeljeva mimo, nakar si najino vozilo ogledajo ?e policisti. Predvsem jih zanima ?tevilka ?asije pod pokrovom motorja, zadaj sploh ne gledajo. Nadaljujeva do zadnje zapornice. Tam naju ustavi oboro?en vojak. Toma? mu pomoli potne liste in prometno dovoljenje, on pa se z glavo skloni v kabino: Kavi, kavi, money, money! Toma? zmedeno zmajuje z glavo, ?eprav nama je obema jasno, kaj ?eli od naju. V izogib zapletu mu dava pet evrov in kon?no sva na drugi strani meje. Beri naprej → Objavljeno v Potovanja | Ozna?eno potovanje v ukrajino | 1 Komentar 10.000 kilometrov pe? za svobodo, tudi brez denarja Objavljeno 18. julija 2016 | Napisal/a George in Agni Zgodba George-a in Agni, ki sta nekega dne odlo?ila pustiti za seboj posel in skoraj vse imetje razen dveh 25-litrskih nahrbtnikov, z namenom, da hodita k temu, kar je zanju pomenilo svobodo. Tudi, ?e to pomeni hoditi brez denarja. 11. septembra 2015 sva pri?ela svojo pot v mestu Marseille v Franciji. Sprva sva si zadala cilj 3.000 km, kar se je junija 2016 spremenilo v 10.000 km. Vmes sva 4 mesece ?ivela brez denarja. Soo?ila sva se z mnogimi strahovi, kar je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj hodiva. Hotela sva tudi naravno odkriti, kako lahko najbolj prispevava temu svetu, brez da se ob tem na pol prekoljeva. Najina misija je hoditi za svobodo od strahov, ki jih imamo ljudje med seboj, strahov pred tem, da bi bili to, kar v resnici smo in strahov, da bi ?iveli tako, kot si ?elimo ?iveti. Naj nas strah nikoli ve? ne ustavi!! Sli?ala sva svoj notranji glas, da v resnici sva svobodna, da lahko delava, karkoli si ?eliva. In odlo?ila sva se hoditi, ne glede na okoli??ine, v katerih sva bila ?e tik preden sva od?la na pot. V eni no?i sva bila pripravljena pustiti vse Sredi tople julijske no?i 2015, medtem ko sva 5 mesecev ?topala po Sloveniji in raziskovala partnerske odnose ter se borila nekaj ustvariti, sva se vpra?ala: “Kaj bi po?ela, ?e denar ne bi obstajal? In ?e naju za to nih?e ne bi pla?al?” Odgovor nama je pri?el sam od sebe. Rekla sva, da bi samo hodila, hodila, spoznavala ljudi, se u?ila od njih in delila z njimi vse, kar ?e znava. Beri naprej → Objavljeno v Potovanja | Pusti Komentar S kolesom po olimpijski bob stezi Objavljeno 9. julija 2016 | Napisal/a Toma? Gorec V?eraj sem se s kolesom spustil po olimpijski bob stezi, ki le?i na gori Trebevi?, ki se razprostira tik nad Sarajevom. Trebevi? je meni osebno ena od najbolj zanimivih turisti?nih to?k v okolici Sarajeva. V ?ivo videti bob stezo in se po njej tudi sprehoditi zna biti zanimivo do?ivetje. Poleg bob steze, pa so iz Trebevi?a najlep?i razgledi na Sarajevo. To so turisti?ne to?ke, na katere te ne pelje nobena turisti?na agencija. Na pot do Trebevi?a sem se odpravil iz mesteca Pale, ki le?i na pribli?no pol poti med Sarajevom in Jahorino. Kolo sem si sposodil na Palah pri Marjani. Marjana je Slovenka, ki ?e ve? kot 30 let ?ivi na Palah. Najprej me je ?akalo dobrih 5 kilometrov res hudega vzpona, nato ?e okoli 15 kilomerov malo v hrib, malo v dolino. Dobro, da nisem pred odhodom pogledal na Google maps koliko dolga pot me ?aka, ker se zagotovo nebi odlo?il da grem. Kljub temu, da sem se po tej cesti vsaj ?e 30 krat peljal z avtom, sem imel ob?utek, da je pot do bob steze vsaj pol kraj?a, kot je bila v resnici. Vsaj desetkrat sem si rekel, za tistim ovinkom pa je. Na poti sem sre?al starej?o gospo ki mi je rekla: “Jao jarane, crknut ?e?!” Je imela kar prav, ker nazaj grede sem res skoraj ‘crknil’. Ko sem pri?el, do bob steze je bilo tam veliko ljudi. Deset let, odkar obiskujem bob stezo, nisem ?e nikoli videl toliko ljudi. Tako, da sem moral malo po?akati, da so vsi od?li, ker bi bilo zelo nerodno, ?e koga sre?am, ko bi se po stezi peljal s kolesom in to z kar veliko brzino. Ko so vsi od?li, sem s kolesom od?el na start in se spustil po bob stezi. To sem imel v planu 10 let. Prvi? sem ?el malo bolj po?asi, da se spoznam s stezo. Tudi malo strah me je bilo, ?e bi slu?ajno bil ?e kdo na stezi. In res sem med prvo vo?njo sre?al dva na stezi, ki sem jih sicer videl pravo?asno in ni bilo te?av. Ko sem se po bob stezi spustil drugi?, je res bil pravi u?itek. ?e bi imel ?as, bi ?el ?e 10 krat. Zagotovo moram tole ?e ponoviti. Pa vsaj ?e eno osebo moram vzeti s sabo, da mi bo malo kontrolirala stezo, ?e je prazna, naredila kak?no dobro fotografijo,… Objavljeno v Potovanja | Ozna?eno Bob steza, sarajevo, Trebevi? | 2 Komentarjev V 12 dneh okoli sveta za 1000 eur. Ali jim je uspelo? Objavljeno 1. julija 2016 | Napisal/a Petra P?eni?nik Ekipi Po svetu je uspelo v 12 dneh obkro?iti svet za 1000 €. Ekipo so sestavljali vsi trije ?lani ekipe, Miha, Bert in Uro?, na poti pa so se jim pridru?ili ?e trije prijatelji. Potovali so le z nahrbtnikom v velikosti ro?ne prtljage. Zakaj so se odlo?ili za to potezo, kaj je bil glavni vzrok, kaj vse so videli in ali jim je uspelo za le 1000 ? obkro?iti svet? Odgovori ter slikovno gradivo sledi spodaj. Intervju smo naredili z Mihom in Bertom ?lanoma ekipe Po svetu. Miha in Bert, kdo sta in kak?na je vajina funkcija v ekipi Po svetu, www.posvetu.si? Miha: Spletno stran Posvetu.si sem pred ?tirimi leti postavil kot portal, kjer sva skupaj z ?eno na enem mestu zbrala potovalne nasvete, ki sva jih ?e pred tem delila prijateljem in znancem, pa tudi neznancem na popularnih spletnih forumih. Stran je potem hitro zrasla in ekipi sta se pridru?ila ?e Uro? in Bert, saj se je ?tevilo vpra?anj in podro?ij hitro pove?evalo. V zadnjem letu je tako Bert tisti, ki ja “zaslu?en” za najve? objav, jaz pa posku?am ve? pomagati na drugih podro?jih. Bert: Po izobrazbi geolog, po srcu popotnik in glasbenik, po funkciji pa spletni urednik in (zaenkrat) edini redni zaposleni pri Po svetu. Zakaj sta se odlo?ila za potovanje okoli sveta? Kako sta pri?la na to idejo? Bert: Ideja za potovanje okoli sveta se je ponudila sama, ko smo na?li poceni enosmerno letalsko karto do Los Angelesa z ve? postanki na Bli?njem Vzhodu in v Aziji. Seveda smo karte karseda hitro delili z na?imi bralci, vmes pa pri?li na idejo, da bi morda tudi zase kupili karte in od?li na “slu?beno potovanje”. Ker smo vsi strastni popotniki in ker so bile karte res zelo poceni ni minilo dolgo ?asa, da smo pre?li od besed k dejanjem. Beri naprej → Objavljeno v Potovanja | Ozna?eno okoli sveta, po svetu | Pusti Komentar Zahodne Julijske Alpe Objavljeno 28. junija 2016 | Napisal/a Peter Marki? Prvi? sem za Zahodne Julijske Alpe sli?al, ko sem bil ?e premlad, da bi se spopadel z njihovimi stenami in vrhovi. Je pa tja v tistih ?asih ve?krat pot zanesla mojega o?eta, prav tako strastnega gornika in alpinista. Ljubezen do tega ?irnega privla?nega sveta je, kot ka?e, dedna. Zahodne Julijske Alpe so del Vzhodnih Alp. Na severu in zahodu jih od Karnijskih Alp lo?i reka Bela, ki izvira severozahodno od kraja ?abnice pri Trbi?u. Naprej te?e proti zahodu po Kanalski dolini skozi Tabljo, kjer zavije na Jug v ?elezno dolino proti Klu?am. Iz nje proti vzhodu v osr?je Zahodnih Julijcev vodijo doline Dunja, Reklanica in Rezija. Na vzhodu se strmo spu??ajo v Rabeljsko dolino, imenovano tudi Jezerska dolina, po kateri proti severu te?e potok Ziljica. Za Zahodne Julijske Alpe je zna?ilno, da nimajo predgorij. Strme stene rastejo naravnost kvi?ku iz globokih dolin, zato so tudi dostopi do njihovih vrhov zahtevne ture. Ve?ino njih ?tejemo med zavarovane plezalne poti ali ferate. Ko sem se pred leti tudi sam za?el vse pogosteje zatekati k romantiki skalnatega sveta, so se mi v spomin prikradla imena vrhov. Vi?, Monta?, Strma Pe?. Nekaj tako skrivnostnega in privla?nega je v teh imenih. Tudi mene je premamilo. Neko poletno avgustovsko soboto sem se odlo?il. Moj cilj je bil v dveh dneh pre?iti celoten greben Poli?kih ?pikov. Priprava opreme za tako pot je pri meni postala ?e rutina. Vse stvari so na svojih mestih, zato samo odpiram vrata omar in predalov ter vse skupaj odlagam na posteljo. Na hitro pripravim ?e hrano in pija?o, ki bo morala zadostovati za dva naporna dneva. Na koncu vse skupaj ?imbolj preudarno zlo?im v nahrbtnik. Zadrga na vrhu se s te?avo zapre. V kapo nahrbtnika zlo?im ?e nekaj drobnarij, pograbim ?e ?evlje in se odpravim. Cesta me v slabi uri in pol pripelje v slikovito vasico Valbruna, Ov?ja vas po slovensko, nad katero se zaklju?i na makadamskem parkiri??u v dolini Zajzeri. Pozno popoldne je ?e, sonce je ?e za?lo za strmo severno steno Monta?a, ki se bohoti nad mano. Za?nem s kar dobrim tempom, saj ne ?elim, da me ?e pred bivakom ujame no?. Zaradi zahtevnosti ture sem se odlo?il, da prihranim ?as s spanjem v bivaku Stuparich, ki le?i na skalnem pomolu pod steno. Bivak dose?em v slabih dveh urah. Nahrbtnik odlo?im na enega izmed pogradov, vzamem iz njega vre?ko s hrano in si privo??im ve?erjo pred bivakom. ?ez nekaj minut se mi izpod stene pridru?i italijanski kolega. V rokah dr?i plastenki, ki jih malo vi?je napolnil z ledeni?ko vodo. Kot pravi Italijan seveda zelo slabo govori angle?ko. V kombinaciji mojega skromnega znanja italijanskih besed, nekaj pantomime in za?udenih pogledov, se kljub temu uspeva uskladiti, kam je kdo namenjen. Na telefonu mu poka?em nekaj albumov s fotografijami slovenskih gora, ki sem jih posnel na svojih potepanjih, potem pa se kmalu odpraviva k po?itku. Beri naprej → Objavljeno v Potovanja | Ozna?eno zahodne julijske alpe | Pusti Komentar Te zanima udele?ba na brezpla?nem evropskem usposabljanju? Objavljeno 24. junija 2016 | Napisal/a Janja Kozlovi? Takole. Pa se je pri?ela moja pot. Po mnogih premlevanjih, za in proti. Nepri?akovan mail in ?elja po odhodu, po novem. Prijava in nato ?akanje, vse skupaj ?e skoraj pozabljeno. Bom ?e, kdaj drugi?. A zakaj bi vse odla?ali na kdaj drugi? ?!? Ah, druga zgodba! ?ez ?as dobim mail slovenskega partnerja, zavoda Povod, da sem bila izbrana in pristala sem tu: Podjetje, ki me je peljalo na letali??e je pozabilo name, a smo kaj hitro re?ili. Nato, pred vzletom letala kaj hitro ugotovim, da bo zamuda. Poleg gne?e na letali??u ?e 20 minutna zamuda s prtljago. Nekaj se je zarotilo proti meni takrat, ampak v redu, poslu?ala sem organizatorko in ne lastne zdrave presoje, ko mi je rekla, da je 50 minut dovolj za iti skozi vse procedure – ja, v idealnih okoli??inah, zato svetujem, da imate minimalno uro, do uro in pol ?asa, da ujamete slede?e prevozno sredstvo. Kakorkoli, namesto vlaka sem kupila karto za avtobus, ki je bila cenej?a, a pot precej neudobnej?a. Torej, v Birmingham (VB), na evropsko usposabljanje v okviru programa Erasmus+ sem prispela ob 0:30, kjer me je organizatorka zelo prijazno pri?akala. Pojedla sem ko??ek mrzle pice in nato od?la spat. Prispela sem kot zadnja in menda zamudila super ve?er z glasbo v ?ivo v bli?njem baru. Nastanjeni smo bili v zelo lepo urejenem hostlu po imenu Hatters, kjer je neko? bila tovarna. Sobe so bile kar v redu (vsaka z lastno kopalnico), razen angle?kih pip, morda so vam kaj znane ?? Beri naprej → Objavljeno v Zabava | Ozna?eno Evropsko usposabljanje | Pusti Komentar Izlet z najlep?imi razgledi po otoku Pag in Zadarskem zaledju Objavljeno 15. junija 2016 | Napisal/a ?pela Jeri? V sklopu prve etape ambicioznega projekta 20.000 km z avtom po Evropi sva obiskala nekaj prelepih krajev, naravnih biserov, ?portnih poti, ki jih v obi?ajnih turisti?nih vodi?ih skoraj ne najde? ali pa so informacije bolj skope. Za vas sva z avtom in pe? preiskala plezalne poti v Metajni, se peljala v smeri Novigrada in vse okoli Masleni?kega zaliva, kjer sva spoznala mesto Obrovac, kanjon in slapove reke Zrmanje, Kudin most v Golubi?u ter ?e marsikaj. Ob vsem raziskanem lahko re?eva, da se je trud izpla?al. Najin izlet sva za?ela z veliko energije in ?elje po tem, da najdeva pot, ki vodi do ne tako znanih plezali??, kot so na primer v Paklenici, v zelo lepem naselju Metajna, ki je locirano nekje na sredini otoka Pag. Znano je po neverjetno lepih pla?ah, razglednih to?kah, turkizno modrem morju ter ?udoviti naravi. O plezali??u sva se pozanimala po internetu in vodi?ih vendar sva za vsak slu?aj ?e povpra?ala doma?ine za to?no pot. Seveda so nama prijazno razlo?ili, da je potrebno v samem zalivu zaviti po majhni cesti, ki vodi na vrh hriba in potem na levo kamor naju bo pot peljala do makadamskega parkiri??a, ki je zelo blizu morja. Tako sva tudi naredila in po desetih minutah vo?nje prispela. Zelo blizu sva na?la majhno leseno hi?ko od katere je vodila pot z razgledom na pla?o, ki pa se je izkazala za napa?no. Bila je ?e ena pot, ozka in makadamska, ki je vodila na levo stran in v hrib proti skalnatim vrhom. Po tej poti sva hodila pribli?no dobre pol ure, vmes prestopila majhno ograjo in brez problemov na?la velik kamnit stolp, ki zgleda kot stalagmit. Ko sva prispela je bilo tam nekaj ?tudentov, ki so ravno kon?ali s plezanjem. Ogledala sva si steno in videla, da je zelo zanimiva in primerna za razli?ne stopnje plezanja, od la?je do te?je. Midva sva izbrala la?jo, ki je locirana na levi strani tega t.i. kamnitega stolpa do katerega se je potrebno povzpeti. Za plezanje je na tem delu bolj malo prostora. Razgled je iz te to?ke spektakularen in slikanje obvezno. ?isto, skoraj prozorno morje, v ozadju ?okra?eno? z otoki, spominja na sliko iz razglednic. Resni?no neverjetno. Plezalna stena je lepo urejena le nekaj sponk za pripenjanje je bilo ?e starih. Na zadnjem delu se ponuja mrzla senca, ki v poletnih ?asih zelo prija, in ?e nekaj plezalnih poti, tako da ko se boste odlo?ali katero preplezati dobro preglejte vse mo?nosti. ?e ?elite, na koncu lahko zaplavate v bli?njem zalivu, do katerega lahko dostopate samo pe? ali z ladjo in ima zato poseben ?ar. Beri naprej → Objavljeno v Potovanja | Ozna?eno 20.000 km z avtom po Evropi, Otok Pag | Pusti Komentar ← Starej?e objave Moja Facebook stran :) Za ogled priporo?am Rezervniavtodeli24.si Nedavni komentarji Mojca V. na Kako sem se zna?el v Ukrajini? MILENA PAL na Pi?em turisti?ni vodi? za otok Krk Toma? Gorec na ?eli? brezpla?no dobiti knjigo La?na ?ivljenja? mateja kastelic na Rt Kamenjak: nebe?ki zalivi ju?ne Istre Viktorija Tkalec na Pobegnite na otok Pa?man Spremljaj me na G+ E-novice Naro?i se na zanimive e-novice Tvoj email: Spremljajte me tudi na: Toma? Gorec Tagi ?portno plezanje banja luka Bosna bosna in hercegovina Denar diskoteka afrika filipini fotografija Glasba gvatemala Huj?anje Indonezija Iran Izobra?evanje jahorina knjiga Knjige Kolumbija Ljubezen mostar Nagradna igra nagradne igre novoletne zaobljube Optimizacija spletnih strani osebnostna rast otok krk paklenica parkiranje pes petra ?karja Plezanje Podjetni?tvo popotnik potopisno predavanje Potovanja potovanje psi sarajevo Slike tamara lah Toma? Tur?ija vi?egrad Zaslu?ek ?port Privacy policy Privacy policy Privacy policy | O pi?kotkih dino merlin ?portno plezanje potovanja iran tur?ija pakistan zaslu?ek na internetu frizer ratajec podjetni?tvo tur?ija bijelo dugme halid be?li? denar igre tanzanija ljubezen indonezija venezuela pakistan izobra?evanje potovanje nagradna igra jasmin stavros resni?nostni show recepti kmetija ba??arsija gobe knjige finan?na kriza kava maroko kolumbija seminarji slovenske delnice dnevni horoskop izvr?ba knjiga veterinarska postaja trebnje nagradne igre rock oto?ec seminar izterjava recept terjatev Potovanja, podjetni?tvo in denar in ljubezen - Gorec Toma? Knjigo La?na ?ivljenja lahko dobi? brezpla?no Anja Ba? je napisala odli?no knjigo z naslovom La?na ?ivljenja. V knjigi Anja opisuje svoj boj z bulimijo in tudi drugimi svojimi te?avami, s katerimi se je takrat sre?evala v ?ivljenju. Knjigo lahko dobi? brezpla?no tudi ti, ?e sodeluje? v na?i nagradni igri in izpolni? spodnji obrazec: Ime in priimek E-mail Please leave this field empty. S klikom na gumb "Sodeluj v nagradni igri" se tudi strinjate s splo?nimi pogoji nagradne igre. Vsi, ki boste izpolnili zgornji obrazec, boste ob?asno od mene dobivali brezpla?ne e-novice, od katerih pa se boste lahko odjavili kadar koli boste ?eleli. Novice, ki jih boste dobivali od mene, bodo zlasti koristni nasveti s podro?ja podjetni?tva in potovanj. CLOSE Izlet z najlep?imi razgledi po otoku Pag in Zadarskem zaledju 5.00/5 (100.00%) 2 votes

tomazgorec.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This is ARNES whois database
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.arnes.si/domene/whois-legal.html
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is
% provided for information purposes only. It allows persons
% to check whether a specific domain name is still available
% or not and to obtain information related to the registration
% records of existing domain names.
%
% This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters.
% Arnes cannot be held liable should the stored information
% prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information
% made available to:
%  o Allow, enable or otherwise support the transmission
%  of unsolicited, commercial advertising or other solicitations
%  whether via email or otherwise;
%  o Target advertising in any possible way;
%  o Cause nuisance in any possible way to the registrants
%  by sending (whether by automated, electronic processes
%  capable of enabling high volumes or other possible
%  means) messages to them;
%  o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Query denied